European educational and consultation center
Европейски образователен и
консултативен център
София

"Европейски Образователен и Консултативен Център" - София е основан през 2008 година в България.

Основната дейност е консултантска дейност (обслужване) на външни държавни и частни организации по Безопасност и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Безопасност на храните, обучаване на професии в земеделието, строителството, икономиката, екологията свързани със задължителните изискванията на Европейските директиви.

Центърът провежда професионално обучение на 55 професии и специалности в областта на Икономиката, Енергетиката, Хранително вкусовата промишленост, Строителството, Селското стопанство и Екологията.

Регистрационен номер №200812681/08.01.2009 с решение на Министерски Съвет - НАПОО.

Регистрирана в Главна инспекция по труда – Дирекция “Областна инспекция по труда – София-град” - от август 2008 г - за извършване на Обучение по Безопсност и здраве при работа.

Европейският образоветелен и консултативен център е специализиран и има утвърдена дейност в обучението, квалификацията и осигуряване на правоспособност в следните области:

 • управление на системи за управление на качеството,околната среда и безопасност и здраве при работа (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18000)
 • изработване на ефективни системи за управление на безопасността на друда във фирмите - изработване на отраслови и фирмени стратегии по БЗР
 • корпоративна социална отговорност
 • превенция и управление на риска
 • медиация
 • трудова медицина
 • професионални заболявания
 • социална медицина
 • курсове по оценка и управление на риска, и обучение на техническите лица в Службите по трудова медицина
 • специалисти придобиване на ел. квалификационна група по безопасност
 • безопасност на храните и системи за управление на храните
 • управление на икономическите категории
 • правни категории-БЗР,социално осигуряване
 • финансово счетоводни дейности
 • управление на персонала