European educational and consultation center
Европейски образователен и
консултативен център
София

Ние от "Европейски Образователен и Консултативен Център" гр.София осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа като част от комплексната Фирмена политика на всяка една съвременна компания.

Нашата цел е да осигурим база за вземане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за опазване и поддържане в добра форма на човешкия потенциал, работещ в техните компании като по този начин подпомогнем успешната реализация на техните бизнес и организационни цели в дългосрочен план.

Комплексният ни подход обединява стратегически анализ на потребностите, реализиране на договорираните услуги и предоставяне на работодателя и определените от него лица на модерни проекти за решения с доказано качество.

ФИРМЕННИ ЦЕННОСТИ

Ние от "Европейски Образователен и Консултативен Център" поддържаме директна връзка с водещите национални консултанти по Безопасност и здраве при работа, Трудова медицина и Професионални заболявания, Безопасност на храните което ни осигурява актуална информация по отношение на изискванията на Световната здравна организация, Международната организация на труда, въвеждане на добрата практика в нашата работа и в дейността на нашите клиенти. В "Европейски Образователен и Консултативен Център" има непрекъснат обмен на информация, търсене и подкрепа на новите идеи и споделяне на опит и познания между служителите. Изповядваме лоялност ,дискретност,висок професионализъм и морал както и активна ангажираност към клиентите в основата на които са позитивни дългосрочни решения на възникналите проблеми, които защитават репутацията и инвестираните от клиента средства. В дейността на центъра са концентрирани усилията и резултатите на водещите специалисти и резултати от научно практическата дейност на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа,научните институти от Франция, Англия, Австралия, Канада, Австрия и Германия